فصل پاییز را به سلامت سپری کنید!

از دیدگاه طب ایرانی، هر فصل سال، دارای مزاج خاصی است و بر همین اساس، لازم است توصیه‌ها و تدابیر خاصی را برای حفظ تندرستی و پیشگیری از بروز بیماری‌ها و یا به حداقل رساندن عوارض و پیامدهای آنها به کار بست. مزاج فصل پاییز سرد و خشک است و مزاج سرد و خشک ضد مزاج […]

ادامه مطلب